Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. prałata Jana Gąsiorowskiego,
proboszcza Parafii w Pęcicach w latach 1991-2009
13 czerwca 2021 r.