Koniec "białego tygodnia".
Wyjazd do Sanktuarium Św. Stanisława Papczyńskiego w Mariankach
5 czerwca 2021 r.