Doroczna Adoracja Najświętszego Sakramentu
21-23 sierpnia 2019 r.