UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE Św. APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA
30 czerwca 2019 r.

Homilia