BOŻE CIAŁO
15 czerwca 2017 r.
Ołtarze przygotowali: