JUBILEUSZ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA
11 czerwca 2015 r.