Świadectwo osoby świeckiej
- Pęcice, 12 marca 2017 r.