"Przypowieści o zagubieniu", ks. Łukasz Białk
- Pęcice, 11 września 2016 r.