KAZANIE WYGŁOSZONE PODCZAS JUBILEUSZOWEJ MSZY ŚW.
w 33 ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA PROBOSZCZA

- ks. Łukasz Białk, 11 czerwca 2015 r.